Varför vaccinera sig?

Läs mitt nya inlägg istället. Det är skrivet 2 november och tar upp ny information som inte fanns tillgänglig när detta inlägg skrevs.

Uppdaterad 2009-09-01.

I värsta fall beräknas 20-40% av befolkningen insjukna vid pandemi. Å andra sidan har inte antalet nya fall ökat på de senaste veckorna.

Hittills räknar man totalt med 2 600 döda av påvisat 255 000 smittade i hela världen (ca 1 % dödlighet). I Australien och på Nya Zeeland har hittills 3-7 personer per miljon invånare dött i epidemin – tre gånger så många har krävt intensivvård.

I Sverige knappt  800 bekräftade fall, varav ett dödsfall (knappt 40 år gammal) och fyra dödssjuka trots antiviral medicinering och intensivvård. Dessa behöver ecmo, och är samtliga under 30 år gamla.

Det finns rimligen fler fall än de bekräftade, särskilt som de flesta får milda symtom. Alltså är procenttalen ett slags max. Om vi t ex antar att det finns lika många obekräftade fall som bekräftade, så får man halvera procenttalen.

Om 20-40% av ca tio miljoner svenskar insjuknar så får vi 2-4 miljoner fall.

Om 50 patienter dör i Sverige  (3-7 per miljon invånare, se ovan) så behöves dubbelt så många ecmo, och mångdubbelt fler ventilator och CPAP. Det ska ställas i relation till i bästa fall 35 vårdplatser för ecmo. Ecmo kommer i så fall att reserveras för extrema fall t ex i övrigt friska småbarn – resten kommer att dö. Ännu fler kommer att behöva intensivvård med ventilator, något som vi inte heller har tillräckliga resurser för. I bästa fall kan vi i landet skaka fram ett tusental intensivvårdsplatser, varav de flesta redan är upptagna av andra typer av patienter. Blir epidemin så omfattande så kommer vårdresurserna inte räcka till för att rädda alla dem som skulle kunna räddas. Man hoppas kunna inrätta extra vårdplatser på infektionsavdelningar, intesivvårdskliniker och för ecmo, men när sjukvårdspersonalen också insjuknar så får vi nog vara glada om vi ens kan upprätthålla nuvarande nivåer.

Så länge epidemin inte blir så omfattande så hankar det sig fram, men börjar det handla om pandemisk omfattning så kollapsar även sjukvårdsapparaten. Bara en liten andel (barn?) kan läggas in för sjukhusvård. Resten får klara sig bäst de kan.

Det är inte självklart att man klarar livhanken bara för att man får ecmo. En rimlig uppskattning är att drygt hälften av dem som får denna exklusiva möjlighet överlever. Av intensivvårdade klarade sig mer än två av tre (Nya Zeeland), men långtifrån alla.

Hälften av dem som dör i svininfluensa beräknas vara under 50 år. Det kommer att märkas på ett helt annat sätt än vid den vanliga influensan där genomsnittsåldern för döda ligger över 80 år.

Vid vanlig influensa är det mest de som redan är ordentligt sjuka som stryker med. Äldre, hjärtsjuka eller immunsvaga patienter. Vid svininfluensa är nästan hälften relativt unga personer som tidigare varit helt friska.

Ett vaccin kan kanske halvera alla tal. Man tror att vaccinet är effektivt till 95 procent, vilket är ovanligt mycket. Om 70% vaccinerar sig så kanske vi kan minska antalet döda, och rädda tiotals eller hundratals liv. Yngre personer har mindre motståndskraft än äldre, som kan ha stött på liknande virus tidigare. Vaccination av barn under ett halvt år rekommenderas ej. Där får man förlita sig till antivirala medel.

Biverkningarna är ett aber. Hittills har man inte sett några allvarliga biverkningar, men om de är ovanliga så uppträder de kanske inte i småskaliga försök. Vid vaccinering mot influensa är i allmänhet allvarliga biverkningar få, men om man vaccinerar miljontals människor så räcker det med mycket ovanliga (låg frekvens av) biverkningar för att vinsterna ska ätas upp.

Siffrorna på epidemins omfattning, vaccinets popularitet och effektivitet kontra biverkningar liksom virusets dödlighet är omöjliga att helt förutse, men storleksordningen är en rimlig uppskattning av vad som kan hända i värsta fall. Man kan säga att vaccination i bästa/värsta fall kan rädda hundratals liv, varav många friska och unga personer, och mildra sjukdomsförloppet för många fler.

Om vaccination kostar 3 miljarder och räddar 300 liv, så kostar varje räddat liv 10 miljoner. Ecmo-behandling kostar ca 70 000 kronor per dygn. Det är inte orimligt att anta att en patient kan behöva så många dygn i ecmo att även det kostar flera miljoner per räddat liv. Det är det värt.

Samhällsekonomiskt är det mer självklart att vaccination lönar sig. Bara det faktum att antalet sjukdagar halveras räcker förmodligen för att det ska vara lönsamt. Då har man inte ens räknat med besparade sjukvårdskostnader och minskat mänskligt lidande.  Epidemin bör vid vaccinering också få en mindre omfattning med färre smittade och lindrigare sjukdomsfall.

Av vad som hittills är känt så verkar det klokt att vaccinera sig – i synnerhet om man är yngre än 50-60 år.

När vaccinet blir klart vet vi inte heller, men det förmodas komma under hösten. Kanske godkänt för massvaccination i mitten eller slutet av oktober. Vid det laget lär vi veta mer om hur epidemin och viruset beter sig, och nya fakta kan bli avgörande för hur man ska ställa sig till en vaccination.

Vi får se.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Annonser

2 svar

  1. Swineflu vaccinet patenterades 7 månader för första utbrottet av influensan

    Jag är många gånger väldigt tveksamt inställd till både vården och läkemedelsbolagen agerande.

    Saken blev inte bättre sedan jag läst om hur man behandlat en patient, rent skrämmande !

    http://www.totalskandal.se

    • Det låter märkligt. Tittade igenom Totalskandal. Det är många uppgifter, och svårt att få grepp om. Det faller också utanför ämnet för mitt inlägg, som ju handlar om vaccinering mot svininfluensa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: