Hur kunde Assange?

Idag sände SVT1 ett program om rättsaffären mot Julian Assange.

Hur kunde Wikileaks grundare Julian Assange få världen att ifrågasätta den svenska trovärdigheten? Hör författaren Jan Guillou om varför journalistkåren inte gör sitt jobb, rättvisekämpen Tariq Ali ifrågasätta den svenska sexmoralen, internetpiraten Peter Sunde om machokulturen på internet och historikern Anja Hirdman om vår längtan efter en ny frälsare.

Ja, hur gick det till egentligen? Först några punkter som det tendentiösa programmet inte alls tog upp.

1. Sverige har upprepade gånger fått kritik för sina långa häktningstider. T ex av Europarådets kommitté mot tortyr och inhuman behandling. Feministiska åklagare har öppet medgivit att häktning av misstänkta sexbrottslingar kan användas som ett straff även om man inte kan fälla dem i en rättegång, dvs. om de är oskyldiga. Sverige är ett av få länder där man kan sitta häktad i år; frihetsberövad, isolerad med restriktioner – utan rättegång.

2. Många män döms oskyldiga för våldtäkt här i landet.

3. Sverige har politiskt utsedda nämndemän. I ett internationellt perspektiv är detta inte rättssäkert. Men vi har blivit hemmablinda och ser detta ofog som helt normalt. Det ger oss ett tvivelaktigt rykte som rättsstat.

4. Åklagarens gärningsbeskrivning och förhören med kvinnorna har läckt ut. En sprucken kondom, och ett samlag i halvsovande tillstånd. Detta betraktas inte som våldtäkt vare sig internationellt eller här i landet. Även välkända feminister internationellt har reagerat.

5. Kvinnorna har inte anklagat Assange för våldtäkt. De kontaktade polisen för att höra om det gick att tvångstesta honom för hiv. Advokaten Borgström har sagt att det inte utesluter våldtäkt att kvinnorna själva inte förstått att det var så. De kan ha blivit våldtagna utan att förstå det. Så sofistikerat är det juridiska våldtäktsbegreppet här i landet.

6. Polisens förhörsledaren visade sig så småningom vara en privat vän till en av målsägarna. Detta har JO-anmälts som jäv.

7. Åklagaren har haft många chanser att förhöra Assange medan han var kvar i landet men väntade tills han, efter att ha frågat om lov, åkte utomlands. Åklagaren har inte heller velat förhöra Assange per telefon eller internet, trots att han erbjudit detta. Varför?

I TV-programmet antyds att Assange manipulerat den internationella opinionen att misstro svenskt rättsväsende. Det är väl ingen omöjlighet. Men det behövs verkligen inte för att skapa tvivel kring svensk rättvisa.

En enkel gränsdragning är att betrakta Assange som ansvarig för sitt eget rykte. Men Sveriges rykte som rättsstat är vi själva ansvariga för – inte Assange.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Annonser

Svenska åklagare till åtlöje i brittiska Högsta domstolen

Idag släpptes Assange fri mot 200 000 pund i borgen. Vid förhandlingen i Högsta domstolen i London kommenterade domaren Duncan Ouseley de svenska åklagarnas agerande:

The history of the way it [the case] has been dealt with by the Swedish prosecutors would give Mr Assange some basis that he might be acquitted following a trial.

The Guardian

Ungefär: ”Historiken för hur ärendet handlagts av svenska åklagare borde kunna ge herr Assange viss grund för att bli frikänd i en kommande rättegång.” En känga till överåklagaren Marianne Ny som tydligen gjort bort sig rejält när hon begärt Assange utlämnad.

Den amerikanska feministen Naomi Wolf gör sig lustig över att man kan bli åtalad i Sverige för våldtäkt, bara för att man inte använt kondom, försmått sin älskarinna eller varit allmänt oartig. Hon menar att det skulle innebära att stora delar av den manliga befolkningen skulle åtalas. (The Huffington Post)

Håller svenskt rättsväsende på att bli till ett åtlöje i internationella sammanhang?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vad gjorde Julian Assange egentligen?

Många över hela världen har engagerat sig i Julian Assanges påstådda sexuella oegentligheter. Ganska snart började man spekulera i vem som gjort anmälan. Hur kunde det komma sig att han ena dagen blev anhållen för våldtäkt, och nästa dag friad på i stort sett samma underlag?

Till en början undrade några om detta var en så kallad honey trap – en sexfälla, utplanterad av amerikanska intressen för att smutskasta en av huvudpersonerna bakom WikiLeaks, som nyligen irriterat USA. Det har dock inte framkommit något som stöder den teorin.

Anhållandet skedde på den starkare graden av misstanke – på sannolika skäl misstänkt – inte det svagare skäligen misstänkt. Våldtäkten försvann sedan spårlöst. Istället rubricerades brottet som ofredande, alltså inte ens sexuellt ofredande.

Det innebär trakasserier av lindrigare slag som inte ens är ringa misshandel. Straffet är oftast böter – inte flera år i fängelse som för våldtäkt. Så skillnaden är stor.

Man har undrat om han underlåtit att följa överenskomna eller underförstådda regler för den sexuella samvaron som t. ex. att använda kondom eller pilla eller ejakulera på andra ställen än man tänkt sig. Själv ställer jag mig tvekande. Skulle inte ett sådant beteende snarare klassas som sexuellt ofredande?

Advokat Leif Silbersky företräder Assange, och tycker att det är ett felaktigt agerande av åklagaren, att bryta förundersökningens sekretess och namnge den misstänkte. Särskilt som misstanken inom några timmar visade sig vila på lösa boliner. Han använder ord som rättsröta och cirkus.

Advokat Claes Borgström från advokatbyrån Borgström & Bodström är målsägarbiträde till kvinnan som anmält Assange – brottsoffret in spe. Borgström, som även har en gedigen socialdemokratisk förankring samt är en stark förespråkare för feminism, tycker att åklagarens beslut om att avfärda misstanken om våldtäkt var felaktigt, och har därför överklagat detta.

I Sverige är det ingenting konstigt med att bli anhållen för våldtäkt med enbart en anklagelse som grund. Men det är det på många andra ställen i världen.

Men nu ska han i alla fall förhöras.

Allt kokar ner till vad som faktiskt har skett. Att det var frivilligt sex från bådas sida verkar stå klart. Vad kom man mera överens om? Lovade man att använda kondom? Har den åkt av? Tagits av? Har det sprutats eller pillats på otillåtna ställen. Alla sådana frågor är extremt svåra att besvara eller bevisa. Exakt vad kom man överens om? Missförstånd? Vad hände? Ord kan stå mot ord, och någon ytterligare bevisning torde vara omöjlig att få fram, om det inte finns hemliga inspelningar av samtal och samlag.

Anklagelserna har varken preciserats till Assange eller dennes advokat. De borde kunna återfinnas i gärningsbeskrivningen som ligger till grund för åklagarens ställningstaganden. Det verkar konstigt att man kan hudflängas i största allmänhet i internationell press utan att få veta vad man är anklagad för eller ens av vem.

Man kan också bli positivt överraskad av den sexuella generositet – eller snarare promiskuitet – som uppvisas bland feminister i den kristna socialdemokratiska Broderskapsrörelsen mot en inbjuden föredragshållare. Det var lite otippat för min del, men det bittra efterspelet känns mera förutsägbart. I Broderskapsrörelsen är för övrigt även Tomas Bodström medlem, dock inte veterligt partnern Borgström.

Så en ohelig allians mellan socialdemokrati, kristna och feminister går till attack mot en av förgrundsgestalterna för det fria ordet. Piratpartiet stöder WikiLeaks, oberoende av utfallet av rättsprocessen mot Julian Assange.

Det blir intressant att se hur den internationella opinionen kommer att förhålla sig till vårt svenska sätt att hantera dessa frågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,