SUS utplånat – UMAS och USiL tillbaka

Förvaltningsrätten har upphävt beslutet att slå samman UMAS och USiL eftersom det var olagligt. Ärendet ansågs av domstolen vara av så stor betydelse att det skulle ha nämnts i kallelsen till Regionfullmäktige.

Ja, minst sagt, som TV-reportrarna ständigt säger nuförtiden.

Ett så stort ärende borde ha ingått i budgeteringen och annat långsiktigt planeringsarbete. Det borde ha diskuterats med medborgare, tjänstemän, anställda och politiska representanter. Men det struntade man i och  kuppade istället igenom beslutet för att slippa den besvärliga diskussionen. Som bekant beställde man ett dyrt underlag ifrån en konsult istället redan när man försäkrade att det bara handlade om en samordning – ingen sammanslagning – och kallade projektet/lögnen Proluma. Den dyra konsulten upphandlades utanför regelsystemet. Revisorerna ville inte godkänna förfarandet.

Se mitt tidigare inlägg:

Med alla sina kanslier och underdirektörer torde regiondirektören ha exempellösa resurser för utredningar. Ändå gick han förbi hela sin organisation och beställde en utredning av McKinsey för 37 miljoner när han skulle ta fram ett förlag på hur Malmös och Lunds universitetssjukhus kunde samordnas eller slås ihop. Revisorerna ville inte ge styrelsen ansvarsfrihet efter det, och den nytillträdda juridiska chefen sa upp sig då hon tyckte att upphandlingen var olaglig. Men regiondirektören sitter kvar. Man baxnar.

Det oanständiga är att man inte vill ha de synpunkter från  medborgare, patienter, vårdanställda, fackförbund, intresseorganisationer för vårdtagare och vårdgivare. Inte heller från sina egna talrika tjänstemän och utredare – nej, inte ens från de politiska representanterna – vare sig från det egna partiet eller andra. Detta var ett så stort beslut att det fattades i ett mycket litet rum, där bara Jerker Swanstein, Sören Olofsson och kanske någon mer fick plats. Vem vet?

Det är lite Vilda Västern över Regionen. Eller mera som Knohult där Åsa-Nisse och Klabbarparn är verksamma. Och då blir väl friherrinnan Skånes Eulalia.

Att beslutet är olagligt spelar dock mindre roll. Det ändrar inget i praktiken. Formellt sett så är tillsvidare inte sjukhusen sammanslagna. Det innebär att SUS formellt sett inte existerar. Men nya, förhoppningsvis mindre illegala beslut, kommer att fattas så fort som möjligt.

Men man kan undra om de avtal som ingåtts med anställda och leverantörer är giltiga när motparten inte längre existerar rent formellt. Och jobbar maken på USiL nu igen? Det enda som är konstant är vägskyltarna i Lund som betryggande nog visar vägen till Lasarettet. Inget tjafs, hit och dit, om några universitetssjukhus där.

Det upphävda beslutet känns mera som en lapsus, ett litet gruskorn i det stora maskineriet. Ett maskineri som varken är anständigt eller demokratiskt har nu dessutom visat sig vara kriminellt. Det stora problemet är dock det monumentala underskottet på demokrati, transparens och vanlig enkel anständighet. Maktens arrogans blir inte tydligare än såhär.

Maktfullkomlighet är granne med korruption.

I samband med att SUS skapdes så fick de högsta cheferna lönepåslag för att de fått utökade ansvarsområden. Kan man tänka sig att Sören Olofsson och Jerker Swanstein får löneavdrag för de extra kostnader de förorsakat med sin kriminella inkompetens?

(Frågan är retorisk.)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser

Proluma – fint som SUS eller grisaktigt SNUSK?

Nu ska det bli en sammanslagning av Lunds och Malmös båda universitetssjukhus. Detta trots att Proluma betonade att detta inte var aktuellt – bara att ”profilera” sjukhusen. Vad är skillnaden? Att profilera eller slå samman innebär i detta sammanhang samma sak: att sjukvården i regionen ska organiseras rationellt, samordnas. Inget av sjukhusen ska läggas ner. Verksamheter ska läggas ut på vardera sjukhuset så att helheten blir så bra och billig som möjligt.

Äntligen ska man t ex få ändan ur vagnen och samordna journalerna så att de kan skickas mellan datorerna i Lund och Malmö, något man alltså inte lyckats med ännu. Vi tror det när vi ser det.

När man inte ens kunnat bestämma sig för ett enhetligt datasystem inom regionen så har man vanskött planeringen. Det är ett obehagligt tecken på total inkompetens på högsta administrativa nivå. Och en politisk kapitulation.

Ett enhetligt journalsystem skulle vara ett verkligt framsteg – en reell förbättring. Men det skulle kräva en samlad kunskap om juridik, sekretess- och accessfrågor, inblick i sjukvårdens behov av datorstöd inom många olikartade specialiteter och verksamheter, förståelse för logistik och infrastruktur liksom kunskap om marknaden för hård- och mjukvara.

Samlad kompetens.

På ledningsnivå.

Det finns inte.

För då hade vi redan haft ett enhetligt system.

Därför blir det inte av nu heller.

De kan beställa hur många konsultrapporter som helst, men frågan är för komplex för att lösas så enkelt. Det kräver en kompetent ledning, som idag saknas. Därför är det lätt att slå vad om att man inom överskådlig tid inte kommer att lyckas ens i detta lilla avseende: ett enhetligt datasystem för journaler.

Vad innebär det i så fall i praktiken att universitetssjukhusen ska slås ihop? När man inte ens klarar av att organisera en sådan detalj.Kanske inte så mycket mer än att verksamheten fortsätter som vanligt. Man flyttar en klinik hit eller dit, och ofta tillbaka igen. Skapar oro och personalflykt, sparar mindre än man spenderar.

Ännu en snilleblixt från Sören Olsson. Samrådet med professionen och den politiska processen lyser med sin frånvaro. Det regionala (S) surar utan några direkta argument. Upp flyga orden – tanken stilla står. Nya namn, nya projekt, nya konsultarvoden.

Det nya sjukhuset ska heta SUS – Skånes universitetssjukhus. Så nu vet man inte om man ska åka till Lund eller Malmö när man blir kallad till SUSet. Kanske rent av till Göteborg, där universitetssjukhuset heter SU – Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kanske kunde man byta till Skånes NYA universitetssjukhus: SNUS eller SNUSK? Proluma är nu inaktuellt som namn på ”processen”. Det var snarare en vit lögn för 37 miljoner.

Men det blir säkert nya brevpapper och nya namnskyltar på sjukhusen. Alltid nåt? Nu gäller det att hålla isär Lund och Malmö så att man inte åker fel. Men så har det väl varit förut också. Men Göteborg har tillkommit.

Upp flyga orden – tanken stilla står

ord utan mening aldrig himlen når

Vad övrigt är, är tystnad

(Hamlet, William Shakespeare ca 1601, Hagbergs översättning)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Trångsynt ögonklinik

Proluma har fått mycken kritik för sitt beslut att flytta resurser från ögonkliniken i Lund till Malmö.

Två incidenter på sistone ger kritikerna nya argument.

Fall 1

Först vägrade ögonklinken ta emot besök av en 83-årig kvinna för att hon var rullstolsburen, De kunde inte lyfta över henne till undersökningsstolen. På UMAS hemsida står det: UMAS är ett akut- och universitetssjukhus med profilering på storstadens behov. Vi är ca 6 000 anställda fördelade på ett hundratal olika yrkeskategorer. Det är alltså knappast resursbrist som gör att man inte orkar lyfta den åldriga damen. Bara dålig organisation.

Doktorn gjorde ändå en grovbedömning som utmynnade i att kvinnan inte behövde operera sin starr. Däremot skrev han i journalen att hon hade en allvarlig lungsjukdom, som hon själv aldrig hört talas om, men nu började oroa sig för.

Kovändning

Så grep Sydsvenskan in. Efter två dagar fick hon en ny undersökning. Sydsvenskan fick inte vara med, trots att patienten ville det. Men nu var en starroperation i högsta grad aktuell. Någon lungsjukdom kunde inte konstateras.

”Sydsvenskan har vid upprepade tillfällen sökt både Eva Schliessers ögonläkare och ögonklinikens chef Mari Vallin. Ögonläkaren har inte gått att nå och Mari Vallin vill inte svara på några frågor.

– Jag beklagar vad som hänt men vill inte gå in på några enskildheter, säger hon.” Sydsvenskan

Det framgår inte om fallet anmälts enligt Lex Maria. Det måste t ex göras om:

Andra tillfällen när en Lex Maria-anmälan måste göras är till exempel

  • om en person fått felaktig eller otillräcklig information
  • vid förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar av läkemedel
  • vid utebliven eller fördröjd undersökning, vård eller behandling som man borde ha fått enligt vedertagen praxis
  • vid felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling
  • vid brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter
  • vid otillräckliga resurser, exempelvis vad gäller kompetens, bemanning, lokaler eller utrustning, som gör att inte verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt.

Inte heller om patienten fått en ursäkt eller gottgörelse. Det ska också upprättas en avvikelserapport så att kliniken kan förbättra sina rutiner. En sådan har upprättats av en medicinskt ansvarig sköterska i Husie, Christina Bull, men det framgår inte hur kliniken hanterat denna oroväckande information.

Fall 2

Gatudirektören Rolf Jonsson blev rasande för att han förvägrats en starrundersökning på samma klinik. Han ventilerade sina känslor i pressen:

”Det är åt helvete. Jag kan för fan inte ens läs de ekonomiska rapporterna på gatukontoret”

Nu har han blvit lovad hjälp av en privat ögonläkare.

Gatudirektören tyckte att det var mycket bättre på den tiden när Ilmar Reepalu var sjukvårdsens chef. Av det drar jag slutsatsen att han nog har kontakter inom de högre lokala kretsarna inom socialdemokratin. Men nepotism är väl inte lösningen på vårdproblemen?

Och inte heller att man måste gå via Sydsvenskan för att få adekvat vård. Jag skulle skämmas om jag jobbade på ögonkliniken på UMAS. Om jag vore chef där så skulle jag antingen avgå eller också bjuda in press och allmänhet för att redovisa hur jag kommit tillrätta med de uppenbara problemen. Att chefen tiger och gör sig oanträffbar är illavarslande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,