Vaccinera sig eller inte – det är frågan

Nu börjar influensavaccinet bli tillgängligt för allmänheten. Sjukvårdspersonal och riskgrupper har redan vaccinerats, och denna vecka ska man vaccinera barn (i Skåne). Därefter kommer de olika åldersgrupperna i stigande ordning vecka för vecka. Vi som fyllt 60 ska vaccineras från och med vecka 50 framgår av Region Skånes utmärkta information.

Många oroar sig för biverkningar av vaccinet, och vet varken ut eller in. Några läkare har gått ut med budskapet att influensan är inte så farlig att det motiverar allmän vaccinering. De tycker inte heller att vinsterna i det enskilda fallet uppväger riskerna med vaccinet. Därför är det förståeligt att många tvekar.

Majoriteten av alla läkare och myndigheter rekommenderar förstås vaccination. Men hur ska man veta om de säger det på grund av de samhällsekonomiska vinsterna eller kanske rent av för att man redan köpt in vaccinet?

Vi börjar med influensans farlighet. Den verkar ordentligt smittsam, och har tömt halva klassrum i skolor där den grasserat. De flesta blir sjuka som av vanlig influensa: feber, huvudvärk, ont i kroppen, snuva, hosta i 3-7 dagar. En del får milda symtom, andra värre. Ett mycket litet antal blir så sjuka att de behöver sjukhusvård, ännu färre intensivvård (= respirator). Av de intensivvårdade är det några få som behöver ecmo, dvs. ett slags hjärt-lungmaskin som syresätter blodet när lungorna inte klarar det. Det är alltså få som behöver denna avancerade vård, men de finns.

I Skåne ligger redan två patienter med ecmo sedan någon vecka – lite oroväckande eftersom epidemin inte tagit riktig fart härnere ännu. De är tidigare ”väsentligen friska” män i medelåldern. I hela Skåne kan man till nöds få ihop 10 ecmoplatser på Lunds lasarett. Då får man ställa in planerad thoraxkirurgi: klaffar, transplantationer, kranskärl osv. får vänta. Behandlingen med ecmo tar flera veckor, kanske månader för varje patient. Alla kommer inte överleva, man räknar med att hälften eller två tredjedelar klarar sig igenom en sådan behandling med livet i behåll. Några kommer alltså att dö, fastän de var helt friska innan, även om de får den mest avancerade vård som finns.

Det är ett olustigt perspektiv som inte finns med i den vanliga influensan som kommer varje vinter. Tidigare friska, ganska unga personer blir dödssjuka. Ju fler som insjuknar i influensa desto fler kommer förstås att bli dödssjuka. I helgen dog en liten pojke på tre år på Astrid Lindgrens sjukhus i Stockholm. Han hade svininfluensa och tycks ha försämrats i denna sjukdom, men endast en obduktion kan avgöra om det var dödsorsaken.

Därför kan det vara klokt att vaccinera sig även ur ett individuellt perspektiv, man vill ju inte bli dödssjuk ens om risken är liten. Många barnfamiljer tvekar, då de inte är trygga med att vaccinet är ofarligt.

Men riskerna med vaccinet då? De är mycket små. Hysterin i Tyskland och restriktiviteten i Schweiz är inte befogade. WHO gör uppdaterade sammanställningar fortlöpande, och har inte noterat något anmärkningsvärt för någon av de vaccintyper som förekommer. I Sverige har vi Pandremix som tillverkas av GlaxoSmithKline. Vissa har har oroat sig för beståndsdelar (skvalen och kvicksilver) i vaccinet, men all tillgänglig information talar för att de är ofarliga. Miljontals människor har de senaste tio åren vaccinerts med vaccin med skvalen och kvicksilver utan att man märkt några oväntade effekter. Biverkningarna är genomgående milda och risken för att råka ut för något allvarligt är mycket mindre än om man skulle få influensan. Detta gäller även barn, gravida och äldre. Olika argument har framförts för att de ska vara utsatta för vaccinets biverkningar, men de saknar grund. Snarast är det tvärtom så att dessa grupper kan vara de som tjänar mest på vaccination. Så som jag ser det är saken klar: vaccinera dig så fort du kan! Det tjänar både du själv och alla vi andra på.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Annonser

Varför vaccinera sig?

Läs mitt nya inlägg istället. Det är skrivet 2 november och tar upp ny information som inte fanns tillgänglig när detta inlägg skrevs.

Uppdaterad 2009-09-01.

I värsta fall beräknas 20-40% av befolkningen insjukna vid pandemi. Å andra sidan har inte antalet nya fall ökat på de senaste veckorna.

Hittills räknar man totalt med 2 600 döda av påvisat 255 000 smittade i hela världen (ca 1 % dödlighet). I Australien och på Nya Zeeland har hittills 3-7 personer per miljon invånare dött i epidemin – tre gånger så många har krävt intensivvård.

I Sverige knappt  800 bekräftade fall, varav ett dödsfall (knappt 40 år gammal) och fyra dödssjuka trots antiviral medicinering och intensivvård. Dessa behöver ecmo, och är samtliga under 30 år gamla.

Det finns rimligen fler fall än de bekräftade, särskilt som de flesta får milda symtom. Alltså är procenttalen ett slags max. Om vi t ex antar att det finns lika många obekräftade fall som bekräftade, så får man halvera procenttalen.

Om 20-40% av ca tio miljoner svenskar insjuknar så får vi 2-4 miljoner fall.

Om 50 patienter dör i Sverige  (3-7 per miljon invånare, se ovan) så behöves dubbelt så många ecmo, och mångdubbelt fler ventilator och CPAP. Det ska ställas i relation till i bästa fall 35 vårdplatser för ecmo. Ecmo kommer i så fall att reserveras för extrema fall t ex i övrigt friska småbarn – resten kommer att dö. Ännu fler kommer att behöva intensivvård med ventilator, något som vi inte heller har tillräckliga resurser för. I bästa fall kan vi i landet skaka fram ett tusental intensivvårdsplatser, varav de flesta redan är upptagna av andra typer av patienter. Blir epidemin så omfattande så kommer vårdresurserna inte räcka till för att rädda alla dem som skulle kunna räddas. Man hoppas kunna inrätta extra vårdplatser på infektionsavdelningar, intesivvårdskliniker och för ecmo, men när sjukvårdspersonalen också insjuknar så får vi nog vara glada om vi ens kan upprätthålla nuvarande nivåer.

Så länge epidemin inte blir så omfattande så hankar det sig fram, men börjar det handla om pandemisk omfattning så kollapsar även sjukvårdsapparaten. Bara en liten andel (barn?) kan läggas in för sjukhusvård. Resten får klara sig bäst de kan.

Det är inte självklart att man klarar livhanken bara för att man får ecmo. En rimlig uppskattning är att drygt hälften av dem som får denna exklusiva möjlighet överlever. Av intensivvårdade klarade sig mer än två av tre (Nya Zeeland), men långtifrån alla.

Hälften av dem som dör i svininfluensa beräknas vara under 50 år. Det kommer att märkas på ett helt annat sätt än vid den vanliga influensan där genomsnittsåldern för döda ligger över 80 år.

Vid vanlig influensa är det mest de som redan är ordentligt sjuka som stryker med. Äldre, hjärtsjuka eller immunsvaga patienter. Vid svininfluensa är nästan hälften relativt unga personer som tidigare varit helt friska.

Ett vaccin kan kanske halvera alla tal. Man tror att vaccinet är effektivt till 95 procent, vilket är ovanligt mycket. Om 70% vaccinerar sig så kanske vi kan minska antalet döda, och rädda tiotals eller hundratals liv. Yngre personer har mindre motståndskraft än äldre, som kan ha stött på liknande virus tidigare. Vaccination av barn under ett halvt år rekommenderas ej. Där får man förlita sig till antivirala medel.

Biverkningarna är ett aber. Hittills har man inte sett några allvarliga biverkningar, men om de är ovanliga så uppträder de kanske inte i småskaliga försök. Vid vaccinering mot influensa är i allmänhet allvarliga biverkningar få, men om man vaccinerar miljontals människor så räcker det med mycket ovanliga (låg frekvens av) biverkningar för att vinsterna ska ätas upp.

Siffrorna på epidemins omfattning, vaccinets popularitet och effektivitet kontra biverkningar liksom virusets dödlighet är omöjliga att helt förutse, men storleksordningen är en rimlig uppskattning av vad som kan hända i värsta fall. Man kan säga att vaccination i bästa/värsta fall kan rädda hundratals liv, varav många friska och unga personer, och mildra sjukdomsförloppet för många fler.

Om vaccination kostar 3 miljarder och räddar 300 liv, så kostar varje räddat liv 10 miljoner. Ecmo-behandling kostar ca 70 000 kronor per dygn. Det är inte orimligt att anta att en patient kan behöva så många dygn i ecmo att även det kostar flera miljoner per räddat liv. Det är det värt.

Samhällsekonomiskt är det mer självklart att vaccination lönar sig. Bara det faktum att antalet sjukdagar halveras räcker förmodligen för att det ska vara lönsamt. Då har man inte ens räknat med besparade sjukvårdskostnader och minskat mänskligt lidande.  Epidemin bör vid vaccinering också få en mindre omfattning med färre smittade och lindrigare sjukdomsfall.

Av vad som hittills är känt så verkar det klokt att vaccinera sig – i synnerhet om man är yngre än 50-60 år.

När vaccinet blir klart vet vi inte heller, men det förmodas komma under hösten. Kanske godkänt för massvaccination i mitten eller slutet av oktober. Vid det laget lär vi veta mer om hur epidemin och viruset beter sig, och nya fakta kan bli avgörande för hur man ska ställa sig till en vaccination.

Vi får se.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Svininfluensan bluff för att tjäna pengar?

Några tror att svininfluensaviruset tillverkats i ett lab, och används för politiska syften.

En annan intressant teori är att dessa pandemilarm varje år är mest påhitt för att tjäna pengar, senast fågelinfluensa och ebola. Teorierna utesluter inte varandra, och behöver inte vara utslag av paranoja – det handlar om miljarder.

In 2005, in 2006, 2007, and again in 2008, those fears were exposed as little more than a cruel hoax, designed to instill fear, and line the pocketbooks of various individuals and industry. I became so convinced by the evidence AGAINST the possibility of a bird flu pandemic that I wrote a New York Times bestselling book, The Bird Flu Hoax, all about the massive fraud involved with the epidemic that never happened.. (originalartikel)

Hela artikeln är intressant. T. ex. berättelsen om att det faktiskt fanns ett utbrott av svininfluensa på 70-talet i USA. Vaccinet man tog fram dödade fler än epidemin.

Vaccinindustrin och de som framställer antivirala medel (Tamiflu, Relenza …) har mycket pengar att tjäna på att sprida pandemisk panik. Därmed inte sagt att de gör det, men de har motiv, och det är svårt att veta hur mycket de påverkar journalister via sina välbetalda lobbyister.

On April 27, Time magazine published an article which discusses how dozens died and hundreds were injured from vaccines as a result of the 1976 swine flu fiasco, when the Ford administration attempted to use the infection of soldiers at Fort Dix as a pretext for a mass vaccination of the entire country.

Epidemimyndigheterna är slappa och långsamma. Teorin att svininfluensa snabbt var på väg att mutera så att den blev smittsam mellan människor publicerades för sex år sedan i den ansedda tidskriften Science.

According to the Washington Post, the CDC did not learn about the outbreak until six days after Mexico had begun to impose emergency measures. There should be no excuses. The paradox of this swine flu panic is that, while totally unexpected, it was accurately predicted. Six years ago, Science dedicated a major story to evidence that ”after years of stability, the North American swine flu virus has jumped onto an evolutionary fasttrack”.

Mycket annat tänkvärt i denna artkel, även om man inte tror på allt som står där. En av hans huvudteser är att det är bristen på D-vitamin som skapar influensautbrotten just under den mörkare årstiden, något jag själv skrivit om tidigare. Fan tro’t.

Tack för tipset. (Ständigt dessa Pirater …)

Hinner inte översätta eller sammanfatta mera just nu – vi har släkten här över helgen, och man måste ju vara lite trevlig mot dem också.

Svininfluensan drabbar Jinge

Uppdaterad 2009-04-27 kl 19:55.

Jinge beskriver sig själv som hypokondriker. Det märks att ångestnivån är extra hög när han talar om svininfluensan, inlägg efter inlägg de senaste dagarna.

Svininfluensans offer /25 april
Grisinfluensa istället för fågelinfluensa /25 april
Snart bloggbävning om svininfluensan /26 april
Skarpt läge med Svinpesten /26 april
Allt lutar åt pandemi /27 april
Den Reinfeldtska vaccinbluffen /28 april

Man kan dra på munnen åt den stigande paniken i tonen, men verklig hypokondri är inte bara vanföreställningar utan också ett verkligt lidande. Därför några lugnande besked.

Inkubationstiden är ca. ½-3 dagar, vanligen 12-24 timmar, en uppgift som Jinge haft svårt att få tag på. Nog så väsentligt för att förutspå epidemins förlopp, och för strategier i enskilda fall. Om man exponerades för en vecka sedan och fortfarande är frisk, så är nog faran över.

Förloppet är ju ännu inte så välkänt. I Mexico anges nu antalet döda till sju, men de är ännu inte bekräftat att de faktiskt hade svininfluensa. Totalt har Mexico 27 bekräftade fall (WHO 27/4) men över 800 misstänkta infektioner. I USA har man konstaterat 64 fall (CDC 28/4), de flesta i New York, men ingen som dött. I resten av världen ytterligare ett fåtal fall men inga döda. De svenskar som testats hade inte svininfluensa. Dödligheten i Mexico kan inte förklaras av att det var äldre eller andra immunologiskt försvagade individer. Därför var det klart alarmerande till en början. Nu kan man väl tänka sig flera förklaringar: annan dödsorsak, ett skevt urval av de 800 misstänkta eller att viruset blivit försvagat när det spridits mellan människor t. ex.

Symtomen är som vid vanlig influensa. Man insjuknar med ”sjukdomskänsla”, trötthet och ofta plötsligt feber (frysningar, frossa). Ont i kroppen, ont i huvudet, torrhosta, eventuellt snuva, halsont, illamående och diarré.

Smittsamhet: Vanligen från insjuknande och ungefär en vecka framåt, dvs. 5-10 dagar. Förmodligen smittar det som vanlig influensa vid kontakt mellan människor med såväl droppsmitta (t ex de areosoler som uppstår när man nyser och hostar) som kontaktsmitta (man tar i varandra eller i föremål som nyligen någon smittad tagit i). Exakt hur effektivt viruset smittar vet man inte, men med tanke på den korta inkubationstiden så borde det ha brakat lös ordentligt vid det här laget om influensan var särskilt smittsam.

Bäst av allt: behandling med antiviral medicin tycks bita på viruset.

Smittskyddsinstitutet har information på svenska. Kanske inte helt uppdaterad, och med en obehagligt käck ton: Vår beredskap är god (för att analysera prover, visar det sig.) I och för sig det enda oroande i deras information.

Men jag håller med Jinge om att det är en skandal av mått att vi lagt ner tillverkningen av vaccin i Sverige. Det var en långdragen process där man gradvis såg till att SBL, Statens Bakteriologiska Laboratorium, försvann. Och en väldig massa kompetens i samma svep. Det är ju inte bara att koka ihop vacciner, utan en betydande resurs i alla möjliga epidemisammanhang och kontakter med internationella forskarnätverk. Nu står vi rustade med vaga politikerlöften istället för med vaccin och spetskompetens. Världens vaccintillverkning räcker inte till alla. Snarare bara till den rikaste tiondelen. Det är klart att ett kultiverat land som Sverige har råd med vaccintillverkning och all forskning som kommer med det.

Politikerdravel gör ingen frisk! Det blir man sjuk bara av att höra på.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,