Mattias Bjärnemalm om Piratpartiets ”smutsiga insida”

Mattias Bjärnemalm hotar med att sluta med sin internkritik på bloggen. Det kanske är goda nyheter för styrelsen – kanske inte.

Det är under alla omständigheter ett blygsamt hot.

Jag har faktiskt bättre saker för mig med mitt liv än att få goda råd från partiföreträdare som hoppas kunna få mig sluta beskriva partiets smutsiga insida så som jag ser den.

Om en partimedlem anklagar partiledningen för en ”smutsig insida” så är det verkligen en kabinettsfråga. Med en sådan formulering äventyrar man lojaliteten till partiet.

Det här inlägget är därmed det sista internkritiska inlägget du kommer läsa på den här bloggen. Åtminstone fram till den dagen då vi fått en partiledning som på allvar tror att öppenhet och dialog är saker som man inte bara ska kräva av andra, utan även leva upp till själv.

Partiledningen anklagas alltså även för bristande öppenhet och utebliven dialog. Det ter sig dock som småsaker jämfört med ”smutsig insida”. Det låter ju närmast som en anklagelse om korruption.

Jag har läst igenom det senaste årets inlägg på MB:s blogg med särskilt avseende på denna internkritik. Man blir inte imponerad. Ett försök till sammandrag:

I januari deltar han i en diskussion om genusfrågor i partiet, där han är på kollisionskurs med bl. a. Anna Troberg. Som så ofta i genusfrågor blir det lätt lite oklart vad man menar för oss som inte står mitt uppe i de dagsaktuella formuleringarna. Anna Troberg verkar ha inställningen att genusfrågorna i partiet mår bra, och att kvinnor behandlas lika som män. MB tycks hävda att det inte är tillräckligt som strategi för att få in flera kvinnor i partiet. Jag har svårt att se att någondera ståndpunkten är kontroversiell eller utesluter den andra.

Då diskuteras också partiledaren Rick Falkvinges ledarstil. MB tycker att den påminner om Jonas Birgerssons, vad det nu ska betyda. Han varnar för att JB  inte överlevde sin organisation. Som exempel på RF:s ledarstil anförs hans offentliga vädjan om ekonomiskt bistånd. MB menar att det var ett utspel med alltför dålig förankring. RF:s handlingskraftiga ledarstil förklaras på gott och ont av hans bakgrund i företagsvärlden i motsats till inom organisationslivet, menar MB.

MB är tredjenamn på listan till EU och satsar stenhårt på att komma in med personkryss.

Rick Falkvinge skriver brev om att vissa är mer intresserade av organisatoriska frågor än att arbeta aktivt utåt. MB undrar om han ska ta åt sig. De verkar inte gilla varandras stil.

Klara” bloggar om strukturlösheten i partiet, och MB menar att partiet står inför ett ödesval mellan toppstyrning med partipiska och medlemsinflytande. Denna ”ödesfråga” torde vara permanent inom alla partier.

I juni kom resultatet av EU-valet: MB kom inte in men blev 3:e ersättare.

I september förespråkar RF könskvotering. MB är kluven: varken ja eller nej, men ändå kritisk till RF:s linje – helgardering alltså (fan vet hur det går till).

I oktober får partistyrelsen inför primärval till Riksdagen kritik från en medlem för att inte lyssna. MB går igenom hela styrelsen och kommer fram till att två av elva är bra på att lyssna. Ett indirekt (försåtligt?) sätt att hålla med om kritiken. Men man kan undra om någon styrelse någonsin sluppit sådan kritik. Alltid är det någon som känner sig förbigången. Anna Troberg reder ut begreppen i den efterföljande diskussionen på ett föredömligt sätt.

I november gör MB analysen: Styrelsen och RF står för ett företagstänk (viktigare att vinna valet än att föra protokoll i tid). Ung Pirat där MB varit mycket aktiv står mera för ett föreningstänk (protokollen viktigast?). Lokalt finns ”svärmaktivism” (oorganiserade men snabbreagerande och handlingskraftiga). Vi har hört det förut. MB gillar inte styrelsens och RF:s sätt att jobba. Men kritiken är alltför vag och ospecifik för att leda till någon lösning, och jag får därför intrycket att den är mer destruktiv än konstruktiv.

MB berättar om efterspelet till RF:s ekonomiska vädjan. MB avgick tydligen från något uppdrag pga. det frostiga klimatet mellan honom och partiledaren. Nu är de vänner igen efter att RF initierat en liknande insamling för Anna Troberg, vilket MB stödjer eftersom det är väl förankrat i styrelsen och skett under ordnade former till skillnad från RF:s eget upprop.

I december kommenterar MB Piratpartiets värderingar. Han ogillar betoningen på att man ska agera och ta initiativ, inte vara rädd för att göra fel och respektera andras initiativ.

”Friskt vågat hälften vunnet”, ”hellre fort och fel än långsamt och rätt”. Problem uppstår imorgon och kan lösas då, nu är det handling som gäller.

I januari är MB återigen besviken på RF. Nu för att denne inte tillrättavisat dem som varit kritiska mot Amelia Andersdotters önskemål om donationer – ”crowdfunding”. Är det hans jobb?

Amelias plats är formellt inte helt klar, varför hon ännu inte får någon ersättning. Hon förbereder sig för tillträdet på plats i Bryssel – tillsammans med MB. Styrelsen röstade ner ett förslag om att gå ut med tiggarbrev, och tydligen har det förekommit hårda omdömen och personangrepp i debatten om denna finansiering.

Om detta är allt så är orden om smutsig insida orättvisa. De ter sig mest som gnälliga och illojala eftersom de solkar ner partiets namn.

MB är tydligen en mycket kapabel och insatt person, och säger sig gilla att vara baksätesförare. Vad innebär det? Att styra genom manipulation bakom kulisserna, och slippa ansvaret för konsekvenserna?

I ett mera etablerat parti hade man nog åkt ut med öronen före om man kommit med insinuationer om ”smutsig insida”. Eftersom MB tillåts stanna kvar så verkar takhöjden för diskussioner i Piratpartiet vara generös.

Att han nu lägger ner kritiken av (och intrigerandet kring?) partiledningens ledarstil förefaller inte vara någon större förlust.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

50 svar

 1. Du tycker inte du drar väldigt stora växlar på de två orden ”smutsig insida”? att hävda att det skulle vara att likställa med korruption tycks mig en aning magstarkt.

  Med det sagt är jag imponerad över att du orkat läsa igenom alla mina postningar, och med undantag för ett par detaljer verkar du ha fått händelseförloppet ganska rätt, om än kanske något vinklat.

  mvh

  /Mab

 2. Intressant att få läsa en lite mer utomståendes tolkningar och reflektioner! 🙂

 3. Intressant och insiktsfullt.

 4. Om jag förstått saken rätt så har inte styrelsen varken röstat ner eller beslutat något om Amelia och att gå ut med crowdfundingbrev till medlemmarna.

  Håller med Björn O, intressant att läsa ”utanförperspektivet”. Takhöjd är sannerligen en subjektiv grej får man väl säga.

 5. …alltså, diskussionerna avbröts innan det gick till beslut, för att fylla på min tidigare kommentar, som jag nu ser var lite väl kort… 😀

 6. Intressant inlägg och kul att du tog dig tid att göra en bredare översikt. Mer sådant i bloggosfären!

  ”Om en partimedlem anklagar partiledningen för en ”smutsig insida” så är det verkligen en kabinettsfråga. Med en sådan formulering äventyrar man lojaliteten till partiet.”

  Varken du eller jag (rätta mig om jag har fel) sitter på insidan och vet vad som hänt. Mot den bakgrunden så har det i varje fall slagit mig att mer konkretiserade formuleringar skulle kunna skada partiet ännu mera? Jag får en känsla av att en hel del människor som kommenterat detta verkar utgå från att Bjärnemalm enbart har sin egen agenda som prio medan det kanske faktiskt kan vara så att hänsyn tagits bortom denna ”agenda” (vad den nu vara må)…

 7. ”I ett mera etablerat parti hade man nog åkt ut med öronen före om man kommit med insinuationer om ”smutsig insida”.”

  För att spinna vidare på ordmärkandet så hade väl en sådan person knappast kunnat rota sig i ett ”etablerat parti”? En insinuation om en ”smutsig insida” i ett etablerat parti låter ungefär som att insinuera att det försigkom rasism i Bergen-Belsen. (Ursäkta Godwinberöringen.)

 8. Det går något förlorat. Möjligheten att få en bättre ledning i partiet. En bättre organisation, som i slutändan leder till valvinst.

 9. Tack alla ni som kommenterat. Jag hade väntat mig argare kommentarer – inte minst från MAB själv som ju är fördömligt återhållsam.

  Tomas Tvivlaren har en poäng. PP är säkert vida överlägset andra partier vad gäller hederlighet. Men mer konkret kritik ger möjlighet till korrigeringar. Finns det skandaler eller kriminella beteenden så får man tvätta den smutsiga byken som det så vackert hette en gång. Konkretion är därför detsamma som konstruktivitet i det kängre perspektivet. Sopa under mattan är katastrofalt på läng sikt.

  Därför bör man inte ta upp skitsaker. Typiska skitsaker är att anklaga styrelsen eller partiledare för bristande lyhördhet. Omöjligt att bevisa eller försvara. Skapar bara olustiga stämningar om man inte preciserar.

  Och uttrycket ”smutsig insida” associerar jag till ”smutsiga affärer” som betyder åtminstone korruption – i värsta fall kriminalitet. Därför tycker jag inte att jag drar för stora växlar på en sådan formulering från en någorlunda framträdande partimedlem. Särskilt när den anges som orsak till reträtt.

  ”Smutsig insida” låter som skumraskaffärer, och riskerar därför undergräva förtroendet för PP – i och utanför partiet. Och förtroendekapital är vad ett politiskt parti står och faller med.

  Så det rimliga är väl en ”nyansering” (sk pudel) eller precisering och krav/förslag om rentvående.

  • Lasse:

   Vad som jag anser vara vara den smutsiga insidan tycker jag mig med all önskvärd tydlighet framfört till berörda parter inom partiet. Hur pass mycket de faktiskt lyssnar och väljer att omsätta i handling för att förbättra blir upp till dem. Utifrån det du skrivit här om när man bör säga vad skulle jag (utan att falla för frestelsen och återfalla i kritik 🙂 ) vilja hävda att mitt ordval var passande.

   • Men vi andra som inte fått veta vari smutsen består kan bara fantisera. Är vi med i ett parti med solkig kärna?

    Att en partiledare är självsvåldlig fick C uppleva när partiet plötsligt efter många års segt motstånd genom Mauds uttalande fick klart för sig att man nu var för en utbyggnad. Svårsmält, kanske för dem som haft det som hjärtefråga. Och några sådana tilltag har jag inte hört om RF.

    Alfahannar (?) ÄR besvärliga men behövs som dirigenter. Precis som alfahonor. Sen är det en grannlaga uppgift för oss baksätesförare att avgöra när de gått över gränsen, och då sitter de kanske löst.

    Så man får använda sig av dem på bästa sätt så som de använder sig av oss – för partiets bästa och inte enbart för egen karriär får man hoppas. När den ömsesidiga nyttan inte längre finns, så upphör rollernas existensberättigande.

    Hoppas därför att du med din hemliga internkritik lyckades åstadkomma något för partiets utveckling.

    Respekten för fattade beslut, även i personfrågor, är viktig för att kunna sluta upp kring en gemensam idé. Man behöver inte älska varandra, men försöka respektera, och lägga band på sig mera av respekt för den (förhoppningsvis) demokratiska processen än för enskilda personer.

    Det är skillnad på att komma med konstruktiva förslag och att sprida dåliga stämningar och misstro med vaga insinuationer.

   • Lasse:

    Mja, det finns väl andra sätt att ta reda på hur pass solkig kärnan är än att be mig blogga om det? Efter att ha läst de andra kommentarerna här tänkte jag oblygt erbjuda mig att bli inbjuden på en middag och diskussion. Jag är ju ändå i Skåne allt som oftast (till exempel nästa vecka) och som varandes mellan inkomster avböjer jag aldrig en chans till en god middag 🙂

    Att samtidigt få diskutera Piratpartiet och ledarskapsfrågor verkar ju vara en så bra mix att jag vore tokig om jag inte tog chansen att försöka bli inbjuden..

    mvh

    /Mab

 10. Min personliga grundinställning beträffande kritik, rent allmänt, är att det man fokuserar på, det växer.

  Så – om man ofta riktar in sig på det man inte gillar, så tar det upp alltmer av ens fokus. Medan om man fokuserar på det som fungerar bra, så kommer det att växa.

  • Så sant. Därför ska man inte kritisera skitsaker.

   Men allvarlig kritik som att man glömt en sax i magen på någon under en operation måste man väl rimligen ta fasta på, och expediera fortast möjligt?

   Konstruktiv kritik av fel och brister ger en möjlighet till förbättring:

   1. Ta bort saxen, och
   2. skärp rutinerna för räkning av instrumenten innan man syr ihop.

   • Självklart måste man konstatera misstag, särskilt om det är av så akut karaktär. Men det är inte säkert att situationen blir bättre av att läkaren som glömde en sax, efter att ha räddat situationen och tagit bort saxen, får en rejäl utskällning offentligt inför hela staben.

    Det kan möjligen vara påkallat om läkaren i fråga först struntar i saxen, och sen försvarar sitt handlande.

    Kritik måste utdelas med stor försiktighet och respekt.

   • Min erfarenhet säger att om man förbehållslöst ber om ursäkt för sina misstag, så accepterar patienten det. Det har hänt mig åtskilliga gånger, och jag har aldrig blivit anmäld – tvärtom både rörd och imponerad av hur kärleksfullt överseende patienter är mot sin doktor.

 11. @Lasse B.: Min fasta övertygelse är att vår partimässiga ryggrad och framtid är beroende av underbyggd kritik som den du presenterar. Att jag inte håller med om allt är en annan femma men anser ändå att inläggets helhetsvinkel var mycket bra. Det blir länk av det!

 12. Iof är väl jag inte den som lyfter saker i onödan som så, men kan ist tänka mig att agera på dem så som att i bakgrunden agera för att tex få en styrelse utbytt och nätverka personligen med konkreta problemställningar.

  Men sen så är privat inte rädd för att sticka ut hakan o någon lojalitet till nått har jag inte o tänker aldrig ha, lojalitet är nått som kommer o går.

  Däremot är jag allt som oftast vänlig o hjälpsam men det betyder inte att jag har nån lojalitet till nått, varken person elelr organisation.

  Sen till frågan @ hand, Rick är en företags ledare punkt. Men han är oxå en duktig retoriker och visionär rent politiskt.

  Men som mab konstaterat inte någon som är direkt superbra som organisations ledare i en förening, och ja partiet är en förening även om Rick har hierarkiskserat den al modellen för ett politiskt parti.

  Och det kan man ju ha åsikter om ,huruvida det är bra elelr dåligt eller nödvändigt elelr nödvändigt. -om det är ett pris att betala för att få fram frågorna.

  Men sen vill jag ju undertrycka att ingen människa är bra på allt, och alla människor har inte alla social skills, definitivt inte jag själv, långt ifrån.

  men det hindrar inte en från att peka ut de kvalitéer som önskas att den som innehaver en viss position bör ha, dvs det har mindre med personens person än med positionens forms krav.

  • Ja, personerna i det aktuella dramat har jag aldrig träffat. Har ingen bestämd uppfattning om dem.

   Allmänt sett så är det svårt att hitta en ”play-maker” (typ: Rick Falkvinge?), en ledare som driver frågor och inspirerar andra medlemmar till stordåd. Vissa ledare är för okänsliga – karriärister, psykopater, halvkriminella (fifflare, ekonomiskt ”vidlyftiga” eller ”slarviga”). Eftersom playmakers är så ovanliga får man nog stå ut med lite olater. Alternativet är de allt vanligare musgrå ledarna som knappast engagerar eller entusiasmerar någon. Men som inte heller drar på sig någon kritik: teflontyper.

   Men ”starka ledare” som är bra tar kritik från den inre kretsen. De ser till att omge sig med lojala och duktiga protokollförare, sekreterare, ordningsmän, ”städare” och image-putsare. Det är viktigt för dessa att förstå vem som är bossen – annars urartar allt i ett krig om protokollen är viktigare än initiativen. Givetvis inte! Men heller inte oviktiga. Allt behövs för att det ska fungera. Även ett minimum av förståelse för den egna ofullkomligheten hos ledaren.

   Hur det är med den saken vet jag inte. Inte heller om det finns en lojal och kompetent stödtrupp.

 13. Gaah så missa jag att sätta mitt nick på ovanstående post, of_darkness är nicket.

 14. Gaah så missa jag att sätta mitt nick på ovanstående post, of_darkness är nicket.

 15. Big Bros. Benito & Bodstürm får ny orwellsk leksak…

  Siten Pusha och dess användare har glädjande nog betraktat mitt initiala mastodontinlägg om Glenn Rune Gallefoss vs Timbaland som ”hett”, med betydelsen att det ”pushats” en hel del vilket renderat en plats på sitens förstasida. Jag tar tacksamt……

 16. ”Hur det är med den saken vet jag inte. Inte heller om det finns en lojal och kompetent stödtrupp.”

  Jag är strikt lojal till mina åsikter och principer och inte till person eller parti (förutom på en rent basal och nödvändig nivå).

  Med detta sagt har jag tidigare uppfattat Rick (om det är honom vi ska diskutera) som någon som mer än väl representerar just mina åsikter och principer vad gäller vår politik och vårt partimässiga beteende. Jag tycker om karln och har därför så ofta jag sett behovet stått upp för honom. Hans förmåga att ibland ”tala från hjärtat” har jag sett som en styrka även om det inte alltid fallit väl ut.

  På senare tid så upplever jag dock att Rick inte riktigt varit sig lik. Jag vet inte om det är något övergående eller om han helt enkelt är överarbetad. Jag tror man måste förstå att vi fortfarande är ett ungt parti som dessutom lider av viss växtvärk och som lök på laxen därför står inför skiftet mellan att omstrukturera oss från liten organisation till betydligt större.

  Vad det än handlar om så hade jag önskat en seriösare respons än bara ”locket på” som nu verkar vara det som anammas.

 17. Det låter som om du ingår i den inre kretsen – stödgruppen. Och är lojal med Rick. Bra så långt.

  Men om han inte mår riktigt bra så kanske han behöver prata med någon om det. Någon som mej som har 25 års vana, och nu tillhör ”de äldstes gäng” – dvs med mycket erfarenheter och få egna ambitioner. Jag har pratat med åtskilliga överansträngda/trötta ledare förr, och hjälpt dem hitta bra lösningar – individuellt och i grupp. Ställer mig gärna gratis till förfogande om det finns intresse.

  Vi bor ju inte på samma ställe, men om han har vägarna förbi (till Kastrup?) så finns ett gästrum att tillgå med egen dusch – och personlig coaching.

  Hälsa honom det. Förmodligen har han för mycket på sina axlar för att anse sig ha tid med sådant ”tjafs” men det kan vara en mycket räntabel investering, lovar jag. Dubbla effektiviteten till halva ansträngningen – minst!

 18. Nja, så mycket ”inre” vet jag inte om den kretsen någonsin varit. Däremot har jag helt klart betraktat mig som en beundrare av Rick…då han agerade mer eller mindre helt och fullt enligt mina egna principer.

  För övrigt så är det du skriver en av anledningarna till att Internet är fullkomligt fantastiskt. Du erbjuder alltså på fullaste allvar dina tjänster helt gratis till vår partiledare!? Han är ofta ute och flyger (och nu menar jag inte vissa soloflygningar i verbal bemärkelse) så det kanske inte är omöjligt. Jag ska banne mig framföra detta ”just in case”.

  Stort tack och mycket roligt att se att du trots att du tillhör ”de äldstes gäng” (vilket bara bevisar det jag alltid tänkt, dvs att åldern är mer en attityd än ett kroppsligt tillstånd)!

 19. …tillhör Den Nya Tiden! (Missade avslutningen.)

 20. Kul att du tog mitt erbjudande så positivt och med det allvar som var menat.

  Framför det försiktigt. Folk kan ta anstöt av att man föreslår dem ett besök hos en ”shrink”!

  Men jag tar det inte så allvarligt. Han kan sova övernatt och få en god middag, och en promenad i solnedgången utmed havet tillsammans med mig och hunden. Det kan läka själen mer än många samtal, men har han något tyngre på hjärtat så är jag hemtam i sådana sammanhang också.

  Ett stort nummer brukar ”kalendervård” vara. Att strycka ner en fullklottrad kalender så att agendorna blir meningsfullt genomförbara.

  Och så att det blir möjligt att regelbundet lägga in tid för nöjen och återhämtning – som ofta får stå tillbaka för ”viktgare” saker.

  Annars ”går man i väggen” för eller senare – mer eller mindre. För en del betyder det ”bara” att de förlorar sin lyskraft, motivation och entusiasm. Man måste ha utrymme för sig själv i sitt liv.

 21. ”Kul att du tog mitt erbjudande så positivt och med det allvar som var menat. ”

  Har inte sett några tecken på att du är oseriös så jag blev bara mäkta överraskad och glad över ditt erbjudande. Ännu ett tecken på den stora potentialen i att inte betrakta folket eller (potentiella) väljer som något perifert som man ska vara rädd för. Mer transparens och öppenhet med andra ord!

  ”Framför det försiktigt. Folk kan ta anstöt av att man föreslår dem ett besök hos en ”shrink”!”

  Försiktighet och jag…hrrm. 🙂 Jag framförde det som ”fri ledarskapscoaching” så så tokigt blev det nog inte trots allt.

  ”Annars ”går man i väggen” för eller senare – mer eller mindre. För en del betyder det ”bara” att de förlorar sin lyskraft, motivation och entusiasm. Man måste ha utrymme för sig själv i sitt liv.”

  Tro mig jag vet. Hemsk situation av vanmakt över batteriläge och livsglädje på konstant noll brukar vara genomgående enligt min erfarenhet.

  • Jag har själv gjort sådana små initiativ. Jag och min kära hustru har bjudit RIck på middag med vin och allmänt mys, och vi har alla ansträngt oss till det yttersta att inte tala om politik.

   Sådant är viktigt.

 22. Svärmagi…

  I kommentarsfält och i mitt tidigare inlägg har jag varit inne på att det finns en stor potentiell styrka i att värna om öppenhet och transparens. Rätt anammad så uppstår nämligen den magiska synergi som präglar förtroenden och dess relati……

 23. Lasse: Stort tack! Jag kommer mer än gärna förbi på en fika nästa gång jag är i krokarna.

  • Det är det minsta jag kan bjuda på efter allt du gjort för oss i partiet. Hör av dig så hämtar jag med bil. Vi bor någon mil utanför Malmö och Lund, vid Öresund.

   Och har båda bra bryggare och en rätt ny espressomaskin som jag nästan behärskar.

   Så här finns det resurser. 😉

   Välkommen!

   • Haha – får jag följa med? 🙂

   • Du låter som en spännande person, när man läser din blogg. Ta gärna med din fru, så bjuder vi på middag. OBS ingen sexinvit, det lät nästan så. Men som (meta-diskussion är sex fascinerande. Som bög har jag en infallsvinkel som lite outsider, vilket kan vara klargörande ibland. Men du verkar ha lite annan bakgrund än jag – inte bara vad avser sexuell inriktning. Uppfriskande!

    Jag menar allvar. Av alla gäster brukar jag avkräva en deklaration om vad man gillar/ogillar i matväg så att man inte står där med dyra biffen och har vegetarianer på besök, eller åkt mil för att hitta fräscha havskräftor till skaldjursallergiker.

    Vårt uterum är som bäst från mars till oktober. Annars får ni äta i köket. Gästrummet står till förfogande om ni kommer långväga ifrån.

 24. Där satt den Lasse! 🙂

 25. Och något kan gå förlorat för all framtid om man är FÖR kritisk.

  Det är viktigt att granska ledningen i alla sammanhang, men man måste komma ihåg att alla inblandade är människor med fel och brister.

  Jag tycker att det viktigaste är att de som sitter i en ledningsgrupp har rätt motivation, och en förmåga att lyssna.

  Om man är väldigt hård i sin kritik, så inbjuder inte det till lyssning.

  Jag tycker att vi ska fokusera på det som är positivt, det som fungerar, och uppmuntra varandra att utvecklas, snarare än att ständigt rikta in oss på det som inte funkar så bra.

  Vi måste lita på varandra.

  • Ja, ja, ja … Jag är lite gnällig och kritisk. Det kommer sig av min trista barndom 😉 men jag sliter sedan 40 år för att kompensera.

   Ibland är hård kritik nödvändig (jfr. Tage Danielssons mesiga: ”Alfred Hitler var inte bra.”)

   Ibland är kritik en följd av en nykter analys. Ibland verkar kritik hård eller elak för mottagaren fastän avsändaren inte menade det. Som när man ger ett cancerbesked.

   Och så är alla olika. Någon av mina patienter – en överintelligent, ung Asperger – sa en gång att han tyckte att även jag har ett sådant drag. Det låg det kanske något i. Jag tenderar ibland att fästa större vikt vid budskapets innehåll än hur det paketeras och emottas. Det är en brist som jag försöker jobba på.

   Men så finns det konflikträdsla. Här i landet är den epidemisk. Folk är livrädda för att stöta sig med varandra. Det är inte jag. Jag är mera kontinental där. Viftar med händerna och argumenterar högljutt. Men det är för att jag tycker det är roligt när åsikter bryts emot varandra – inte för att göra ner någon, eller för att jag tror att jag alltid vet bäst. Det är också mycket lärorikt att få pröva sina argument på en annan person med andra insikter och andra erfarenheter. Ofta inser jag att jag missat något väsentligt.

   Mycket gott kan växa ur konfrontationer. Du vet: tes bryts mot tes och så uppstår något alldeles nytt: en syntes. Magi! Dialektik. Nya tankar växer fram.

   Men nu måste jag ut med hunden i snön. Han har väntat länge nog.

   Tack för alla kommentarer från dig och alla er andra.

 26. Ett problem för piratpartiet är att vi satsar på att vara så öppna att vissa tror att öppenhet betyder att det inte finns någonting privat.

  Det gör det.

  Det finns privata konversationer, och det finns intern kritik som bäst tas upp internt.

  • Håller helt med dig. Det är det jag menar med att man inte behöver ta upp skitsaker till offentligt beskådande. Men är det allvarliga brister som man inte får någon rätsida på så är det väl renhårigt att föra ut den debatten till medlemmar och väljare.

 27. Det stora problemet här har väl inte varit att Mab pratat för öppet, utan att en del har haft svårt att höra när han varit mer lågmäld.

  En del verkar vara oroliga för att den här stormen i ett vattenglas ska skada partiet eftersom vi hänger ut byken till allmänt beskådande, men det tror jag inte är någon fara.

  För trots allt verkar det som om partistyrelsen till slut hittat sina Topz och börjat lyssna på vad som sägs. Anna Troberg har i ett nyhetsbrev idag meddelat att styrelsen tagit beslut att göra en rad förbättringar för att öka insynen och för att öka medlemmarnas möjlighet att påverka.

  Så Mab´s ”gnäll” har inte varit förgäves och Piratpartiet går starkare och enigare ur striden…

  • Jag såg just Anna Trobergs meddelande. Det verkar ju bra.

   Mab har lovat komma på försoningsmiddag senare i veckan, och då kan jag be om ursäkt personligen om han tycker jag varit orättvis.

 28. Mab vill bara ha makt, han har sagt att piratpartiet alltid kommer att behövas, med andra ord han ser det inte som ett temporärt projekt som Christian Engström och Rick Falkvinge ser det.

  Detta är en höger vänster strid inom partiet. Mab står för massa vänster åsikter privat och Rick är åt höger, that’s it.

  Men sen är också Mab en kontroll freak. Så är det bara, han är lömsk.

  • Anonym:

   Det är helt rätt att jag sagt att Piratpartiet alltid kommer att behövas. Det beror på att jag genuint tror att Piratpartiet tillför ett nytt perspektiv på hur samhället ska organiseras rörande kultur och kunskap som inte har en naturlig hemvist i skiljelinjen arbete-kapital som ju höger/vänster-uppdelningen är baserad på.

   Jag är alltså inte vänster och jag ser uppdelningen mellan höger och vänster som förlegad.

   Generellt har jag gjort följande iaktagelse av hur folk uppfattar min politiska hemvist:

   * Personer som är höger och gillar mig upplever mig som höger.
   * Personer som är höger och ogillar mig upplever mig som vänster.
   * Personer som är vänster och gillar mig upplever mig som vänster.
   * Personer som är vänster och ogillar mig upplever mig som höger.

   Angående mitt kontrollbehov så är det med stor sannolikhet betydligt större än för gemene man. Något ”freak” tror jag dock knappast att jag är, men det är givetvis en subjektiv värderingsfråga.

 29. @Anonym: ”Men sen är också Mab en kontroll freak. Så är det bara, han är lömsk.”

  Han är i varje fall inte anonym… Att i skydd av anonymitet nyttja argumentum ad hominem är patetiskt.

  Vad gäller Piratpartiets varande eller icke-varande så skulle jag fram tills för ett halvår sedan kunnat skriva under på att det bästa vore att Piratpartiet avskaffade sig själva. Ju mer jag ser av piratrörelsen och dess enormt progressiva tänk desto tydligare blir det att detta av rent praktiska skäl inte kommer att ske i första taget. Integritetsfrågor och annat är viktiga men bortom dessa finns det en enorm allmän styrka i den kraft som Piratpartiet nu förvärvar och kontinuerligt utvecklar under informationspolitisk flagg.

  De etablerade partierna hade sin chans men nu har de tyvärr rullat ut mattan för en konkurrent som inte kommer att försvinna i första taget. Det här inser de flesta inom Piratpartiet så vad du skriver om Christian och Rick tar jag med en stor nypa salt då det mest visar att du inte har på fötterna…

  Det är absolut ingen höger/vänster-strid i den mån man ens kan tala om strid då vår partikultur bejakar öppenhet och detta per definition leder till det som det här inlägget haft som frö.

 30. Det här med höger och vänster – eller fördenskull partipolitik över huvud taget – känns förlegat. Ungefär som att försöka blåsa liv i en strid om huruvida Beatles eller Stones är bäst. Visst kan man ha åsikter om sådant, men mest känns det som gammal nostalgi, och som upp till tycke och smak. Inte som någon tung politisk position. Det var förr.

  Så Mab är höger, eller möjligen vänster. Vem bryr sig? Men gillar han Stones på bekostnad av Beatles? Då vete fan.

  ”Kontrollfreak” säger slarviga personer om dem som är mer ordentliga. Svårt att utvärdera: bra eller dåligt?

  För övrigt anser jag att religiösa friskolor ska avskaffas, och virtuella äldreboenden inrättas. Omedelbart!

 31. […] och umgås med Klara så har jag även hunnit med att bli hembjuden på middag till en bloggare som varit kritisk mot min kritik. På lördagen ska jag sitta i valberedningsmöte större delen av dagen. Men ett par timmar av […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: